Onko aikaa kehittämiseen?

Tuottavuusneuvonnasta saat kumppanin ja käytännönläheiset tuottavuusratkaisut yrityksellesi - pitkän aikavälin tuottavuusohjelman tai täsmäratkaisuja päivän tarpeisiin.

Selkeytämme toimintaa ja rakennamme toimivia käytäntöjä yhdessä henkilöstön kanssa yrityksen eri osa-alueilla – hallinnosta halliin. Opastamme menetelmiä, jotka ovat yksinkertaisia ja helppoja omaksua käyttöön. Tuemme niiden käyttöä tarvittaessa vastuuhenkilöiden henkilökohtaisten valmennusohjelmien avulla.

 • prosessien selventäminen
 • turhan ja hukan poistaminen - tuottavaan ja asiakkaalle arvokkaaseen keskittyminen
 • suoraan hintarakenteisiin vaikuttaminen
 • resurssien käytön ja hyötysuhteen parantaminen
 • läpäisyn lyhentäminen – toimitusaikojan haltuun ottaminen
 • menetelmätason ja laadun parantaminen
 • tiedon kulun ja raportoinnin kehittäminen
 • kasvukapeikkojen tunnistaminen
 • joustavuuden rakentaminen sinne, missä sitä tarvitaan
 • jatkuvan parantamisen työtavan oppiminen
 • kannattavuuden ja oman työn välisen yhteyden näkyväksi tekeminen

Sanotaan, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Toisaalta, vaikka asia olisi kuinka hyvin suunniteltu, se on vielä kokonaan tekemättä.

Tuottavuus ja konsultointi kaavio

konsultointi