Onko taloudessa liikkumavaraa?

Markkinatilanne ja asiakastarpeet muuttuvat jatkuvasti aiheuttaen muutospaineita yrityksen sisäiseen toimintaan. Toimintaa muutetaan ja kustannuksia karsitaan mutta usein vanhoja käytäntöjä ja kustannusrakenteita jää painolastiksi.

Kustannukset kuriin ja hinnat kohdalleen

Monille yrityksille kannattavuudesta on tullut kova haaste. Mitä pienemmiksi katteet käyvät sitä tärkeämmäksi tulevat kriittinen kustannusseuranta, hinnoittelu ja hinnalla kilpaileminen. On tärkeää, että henkilöstö tuntee kannattavuuden ja oman tekemisensä välisen yhteyden ja ymmärtää, että tulos on aina seurausta käytännön toiminnasta.

Tuottavuusneuvonnasta saat yrityksesi tilannetta ymmärtävät kannattavuusratkaisut.

Hukkatyö Opastamme, autamme ja valmennamme.

  • budjetointi ja toimintasuunnitelmat
  • toimintaa ohjaavat mittarit ja tunnusluvut
  • tuottavuuden vaikutus tulokseen ja hintaan
  • strateginen hinnoittelu
  • kapasiteetin käytön tehostaminen
  • henkilöstön valmennus 

 

Kannattavuus ja konsultointi kaavio

konsultointi